Ehdokkaat

Jukka Tuominen

Olen ehdokkaana Kirkkovaltuustoon Nro 15 ja Seurakuntaneuvostoon Nro 26

Olen Jukka Tuominen, ikä 68 v. seurakuntaneuvostossa jo vuodesta 1987 ja
valtuustossa toista vaalikautta. Kotona vaimo, lapset lentäneet pesästä,
molemmat perheellisiä ja meillä on kolme lastenlasta ikähaarukassa 10-21
v. Kirkko on minulle tärkeä, koska minut on kastettu sen jäseneksi,
konfirmoitu, siinä tullut uskoon, se on kastanut ja konfirmoinut lapseni
ja lastenlapseni.

Luottamustoimieni ohella vedän raamattupiiriä ja toimin seurakuntamme
osalta Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkönä.

Olen aina katsonut, että luottamushenkilöllä ei tule olla varsinaisia
työalasuosikkeja. Kaikki kirkon toiminnot ovat tärkeitä, joskin sana,
sakramentit ja diakonia ovat ne, jota kirkosta tekevät kirkon.

Luottamushenkilönä minulle on tärkeää se, että tunnustetaan siihen
kuuluvan eri tavalla ajattelevia kristittyjä, on liberaaleja, on
konservatiiveja. Toinen toisemme kunnioittamisessa saamme jatkuvasti
opetella kilpailemaan keskenämme. Katson, että olisi keskityttävä
enemmän siihen mikä meitä yhdistää, eikä siihen mikä meitä erottaa.
Lähetystyö kuuluu siihen. SIksi ei mitään kirkon lähetysjärjestöä saa
syrjiä avustusten jaossa.

Kirkko on jatkossa yhä enemmän riippuvainen tavallisten
riviseurakuntalaisten työpanoksesta. Siksi ei ole oikein, että monissa
tapauksissa seurakuntaneuvostot ovat siirtäneet heiltä itselleen
oikeuden valita seurakunnan kirkkoherra. Hän edustaa paljolti kirkkoa
ulospäin. Ja siksi häen valitsemisensa kuuluu kaikille seurakuntalaisille.